;

Enneagram Nedir?

images

Enneagram Nedir?

Enneagram, insanların dünyayı nasıl yorumladıkları ve duygularını nasıl yönettikleri konusundaki kalıpları tanımlayan bir kişilik tipleme sistemidir. Enneagram, dokuz farklı kişilik tipi tanımlar ve bu tiplerin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu göstermeye yardımcı olan dokuz noktalı bir şema üzerinde haritalandırır ve açıklamaya çalışır.

Bu harita üzerindeki her bir nokta bir tipi ifade eder ve dokuz farklı kişilik tipinden oluşan bir model sunar.

Her bir kişilik tipinin kendine özgü özellikleri vardır. Genellikle insanlar bu farklı özelliklerin hepsinden kendisinde biraz da olsa bulunduğunu söyler. Ancak bu özelliklerden bir tanesi diğerlerinden belirgin bir şekilde öne çıkmaktadır.

Herkes bu dokuz farklı kişilik tipinden biri ile dünyaya gelir. Doğuştan gelen ve mizaç dediğimiz özellikler ve diğer doğum öncesi faktörler kişiliğimizin ana yapısını oluşturur. Yani herkesin sahip olduğu baskın bir tip vardır. Dünyaya geldikten sonra çevremizle olan iletişim ve etkileşimlerimizi bu baskın tipimiz şekillendirir. 

Kişinin temel özellikleri, sahip olduğu inançlar her zaman doğru veya yanlış değildir. Yani hiçbir kişiliğin bir başka kişilik tipine karşı üstünlük veya eksikliği yoktur. Numaralandırılan noktalardaki tiplerinde özelliklerinin noktadaki sayı ile hiçbir ilişkisi yoktur. Her insanın kendi içinde güçlü veya geliştirilmesi gereken yönleri vardır. Bu güçlü veya geliştirilmesi gereken özellikler farklı durumlar için avantaj veya dezavantaj oluşturabilir.

Enneagram, duygularımızı ve düşüncelerimizi nasıl renklendirdiğimizi anlamak, bakış açımızı geliştirmek ve daha etkili iletişim kurmamıza yarımcı olmak için bize bir yol gösterir.